Средба со Високиот комесар на ОБСЕ за национални малцинства Каират Абдракхманов
Денес во посета на Нансен Дијалог Центар Скопје беше Високиот комесар на ОБСЕ за национални малцинства, г. Каират Абдракхманов. На средбата разговаравме за работата на нашата организација и нашите планови за 2022 година.
Средба помеѓу Нансен Дијалог Центар Скопје и Центарот Осло
На 17.01.2022 се одржа средба помеѓу тимот на Нансен Дијалог Центар Скопје и извршната директорка на Центарот Осло, Каролина Олофсон. Заедно разговаравме за развојот и спроведувањето на активностите на организацијата како и можностите за идна соработка
Професор Брин – предавач на последната обука од Модул А
Професорот Стајнер Брин беше предавач на последната обука од Модулот А за интеркултурно образование која успешно ја проследија студентите од Институтите за педагогија и психологија, при Филозофскиот факултет во Скопје и студентите од Педагошки факултет
Интеркултурни активности во првото полугодие од учебната 2021/2022
Разновидни и многубројни активности збогатени со интеркултурната димензија успешно беа реализирани од страна на 80 наставници од основно и средно образование ширум државата.
Обука за повеќегодишни реализатори на Нансен модел за интеркултурно образование
Проф. д-р Вера Стојановска спроведе три обуки за 60 наставници кои се повеќегодишни промотори на Нансен модел за интеркултурно образование. Обуките беа посветени на темата: Форми, методи и средства за следење, проверување и оценување на
Успешно завршен Модул А
Обуката од Модул А успешно ја завршија 60 наставници од основно и средно образование, како и стручни соработници. Обуката преку 6 реализирани теми ги нагласи перспективите на интеркултурното образование.
Едуресурс.мк надграден со нови содржини
Едуресурс.мк е збогатен и надграден со 60 разновидни активности, како поддршка на наставниот процес од 6. до 9. одделение, а подготвени од докажани практичари. Бесплатни и достапни на македонски, албански и турски јазик за сите
Доделена јубилејна награда на НДЦ Скопје
По повод 100 години од основањето на Филозофскиот факултет - Скопје, Комисија за награди и признанија на факултетот ја додели јубилејната награда на Нансен Дијалог Центар Скопје, за поддршка на активностите на факултетот за подигање
Нов циклус на обуки од Модул А за студенти
Студентите од Институтите за педагогија и психологија, при Филозофски факултет, Скопје и од Педагошки факултет Св. Климент Охридски, Скопје започнаа нов циклус на обуки како поддршка на интеркултурните знаења и компетенции.
Обука за повеќегодишни реализатори на Нансен модел
Три групи на наставници и стручни соработници, од повеќе модел училишта ја проследија обуката реализирана од страна на проф. д-р Огнен Спасовски, а посветена на препознавањето и негувањето на емоционалната интелигенција.