Нови прирачници за реализатори на Нансен модел за интеркултурно образование
Со големо задоволство споделуваме со Вас, две прирачници за реализатори на Нансен модел за интеркултурно образование на македонски, албански и
Шалче
Во текот на февруари и март 2019. година, наставниците Хирмете Ала и Тијана Бајрактарска заедно со ученици од четврто одделение
Кокичиња
Во текот на февруари 2019. година, наставниците Елизабета Јовановска и Илбере Арифи наставниците Валентина Благоевска Петрушевска и Рејхан Рушити заедно
Врапчето Сивко
Во текот на февруари 2019. година, наставниците Даниела Младеновска и Теута Бедиу ја реализираа активноста “Врапчето Сивко” во рамки на
Воведни игровни активности
Во текот на февруари 2019. година, наставниците Радица Ацевска и Мирсада Идризи заедно со ученици од прво и второ одделение
Ескимско игло
Во текот на февруари 2019. година, наставниците Сизана Спахиу и Ѓурѓица Маринова заедно со ученици од прво одделение реализираа активности
Обичаи
Во текот на јануари и февруари 2019., наставниците Ленче  Анѓелкоска и Африме  Дурмиши заедно со учениците од трето одделение спроведоа
Зимски чорапчиња
Во текот на февруари 2019. година, наставниците Хирмете Ала и Тијана Бајрактарска заедно со ученици од четврто одделение реализираа активности
Трета работилница од напредно ниво на обука со локален експерт
На 14, 15 и 19. Фебруари 2019. година, со групите 22., 23. и 24. од напредното ниво на обука на
Белгија
Во текот на февруари 2019., наставниците Силвија Рошкова и Садик Исени, заедно со ученици од седмо одделение спроведоа активности во
Лисицата и гавранот
Во текот на февруари 2019. година, наставниците Габриела Мерџаноска и Нагихан Снопче заедно со учениците од второ одделение реализираа активности
Со музика низ времето
Во текот на февруари 2019., наставниците Дијана Петкоска и Валбона Стафаи со учениците од седмо одделение реализираа активности во рамки
Зимски чорапчиња
Во текот на јануари и февруари 2019. година, наставниците Анета Шукриу Небиу и Ленче Поповска заедно со ученици од четврто
Загадувачи и опасности
Во текот на февруари 2019. година, наставниците Рухије Сали и Билјана Нарашанова заедно со ученици од петто одделение ја реализираа
Зимска облека
Во текот на јануари и февруари 2019. година, Лидија Билбилоска и Дрита Јакупи заедно со учениците од трето одделение спроведоа
Зимска облека
Во текот на јануари и февруари 2019. година, Оливера Ѓорѓиоска и Ардијана Зибери заедно со учениците од трето одделение спроведоа
Зимска облека
Во текот февруари 2019., наставниците Александра Ќирова и Мимоза Беџети заедно со учениците од трето одделение спроведоа активности во рамки
Трпезата на мојата баба
Во текот на февруари 2019., наставниците Џејлан Исмаили и Лидија Серафимовска заедно со учениците од трето одделение спроведоа воннаставни интеркултурни
Зимска облека
Во текот февруари 2019., наставниците Мелек Јонузи и Јасмина Костова заедно со учениците од трето одделение спроведоа активности во рамки