Свечено отворање на два интеркултурни кабинети
Два интеркултурни ресурсни кабинети се свечено отворени на 06.15.2021 на Институтите за педагогија и психологија, како резултат на плодна соработка помеѓу Филозофскиот факултет и НДЦ Скопје, во насока на зајакнување на интеркултурните компетенции на студентите.
Интеркултурни активности во учебната 2020/2021 година
Во текот на учебната 2020/2021 година нашите вредни наставници и ученици успешно реализираа разновидни активности со интеркултурни елементи.
НДЦ Скопје во соработка со ОБСЕ, започна обука од Модул Б со учесници од Косово
Започна обуката од Модул Б со учесниците од Косово која е плод на соработката помеѓу НДЦ Скопје и Мисијата на ОБСЕ во Косово.
Завршување на обуките од Модул Б со четирите групи
Со работилницата на проф. д-р Вера Стојановска завршува циклусот на обуки од модул Б за четирите групи.
Започна новиот циклус на обуки од Модул А
Започна новиот циклус на обуки од Модул А. Во обуките се вклучени пет нови групи на наставници.
Започнa обуката од Модул А со учесници од Косово
Започнa обуката од Модул А со учесниците од Косово, во соработка со мисијата на ОБСЕ Косово.
Завршување на обуките од Модул Б со студентите од Педагошкиот Факултет
На 28.05.2021 е реализирана и петтата обука од Модул Б за студентите на Педагошкиот факултет „Св. Климент Охридски„ на тема „Интеркултурни воспитно-образовни пристапи„. Обуката ја спроведе проф. д-р Сузана Миовска-Спасева и истата помина во позитивна
Завршување на обуките од НДЦ Скопје со студентите од Инситутот за педагогија
На 28.05.2021 се реализираше четвртата работилница со студентите од Институтот за педагогија при Филозофскиот факултет во Скопје на тема “Комуникација и соработка во мултикултурни училишни средини.
Трета обука од Модул Б со Лин Џонстон
Модул Б обуката се збогати со предавањето на д-р Лин Џонстон на тема „ Непристраен пристап и интегрирано образование” за четирите групи. Оваа обука е плод на соработката меѓу НДЦ Скопје и Советот за интегрирано
Обуката за студентите од Педагошкиот факултет во соработка со Форум ЗФД
Како резултат на успешната соработка помеѓу НДЦ Скопје и Форум ЗФД се оддржа дводневна работилница за студентите на Педагошкиот факултет, на тема „Школска медијација„. Работилницата ја одржаа обучувачките Беса Зиба и Славица Јовческа.