Светска музичка сцена
Во текот на февруари 2019., наставниците Лилјана Ставреска, Бастри Ристеми и Гордана Мојсоска со учениците од седмо одделение реализираа активности
Зимски радости
Gjatë muajit shkurt 2019, mësimdhënëset Florina Skenderi  dhe  Vesna Danajloska bashkë me nxënës të klasës së dytë dhe të tretë
Данска и Финска
Во текот на јануари и февруари 2019., наставниците Анета Казиоска и Мируше Џафери, заедно со учениците од петто одделение спроведоа
Засолништа и храна за птици
Во текот на јануари и февруари 2019. година, наставниците Рухије Сали и Билјана Нарашанова ја реализираа дневната активност “Засолништа и
Бугарија
Во текот на февруари 2019., наставниците Алпина Фејзули Бешири и Милица Апостоловска заедно со учениците од четврто одделение ја реализираа
Зимски радости
Во текот на февруари 2019. година, наставниците Јасмина Ефремоска и Лулјета Азири заедно со нивните ученици реализираа активности во рамки
Воведни игровни активности
Во текот на февруари 2019. година, наставниците Јасмина Ефремоска и Лулјета Азири, заедно со ученици од прво одделение реализираа воннаставни
Обука 28-31 Јануари, 2019 – групи 22, 23, 24
На крајот од јануари 2019. година, во тренинг центарот на НДЦ Скопје се одржа втората работилница за групите 22., 23.
Рециклирање на стакло
Во текот на јануари. 2019, наставниците Шпетиме Даци и Билјана Миновска заедно со учениците од петто одделение реализираа активности во
Коледе леде
Во текот на јануари 2019., наставниците Весна Стојанова и Афредита Сали заедно со нивните ученици ја реализираа активноста “Коледе леде”
Обука 21-25 Јануари, 2019 групи 19, 20, 21
Од 21. јануари до 25. јануари 2019. година, во Тренинг центарот на НДЦ Скопје, се одржа петтата работилница од напредно
Празнични новогодишни активности во Нансен модел училиштата
Во текот на месец декември 2018 година, учениците кои се дел од воннаставните активности од Нансен моделот за интеркултурно образование
Средства за сувоземен сообраќај
На 27. декември 2018. година, наставниците Спасиче Николовска и Исниша Салиоски од подрачното училиште „Никола Карев“ с. Борино,  реализираа активности
„Честитки“
Во месец декември, наставниците Дениз Реџепов и Зујца Стојанова ја реализираа дневната активност „Честитки“ од месечната тема „Новогодишнижелби“ во рамки
“Желка”
На 25.12.2018. година, наставниците Тодорка Нане и Надица Нане ја реализираа дневната активност “Желка”во рамки на месечната тема “Нашето милениче”
Работилница за Нова Година
Во декември 2018. година, училишниот психолог Светлана Аспровска Тодоровиќ, заедно со учениците од втора година, спроведоа креативна работилница во рамки
Рециклирање
Во текот на декември. 2018, наставниците Сеад Ибраимоски и Жанета Доволани заедно со учениците од петто одделение реализираа активности во
Новогодишни украси
Во текот на ноември. 2018, наставниците Арбана Села и Адила Несимоска заедно со учениците од петто одделение реализираа активности во
Новогодишни желби
Во текот на декември, 2018. година, учениците од прво одделение заедно со нивните наставнички Теута Бајрам Мухарем и Татјана Стаматова
Учиме за нашите права
Во текот на декември 2018. година, наставниците Елена Поповска и Линдита Јусуфи заедно со учениците од седмо одделение реализираа активности