Моделирање плодови и кошнички
На 27. февруари 2019. година, наставниците Кристина Стојанова и Зерин Кокаљари со учениците од шесто одделение реализираа активности во рамки
Детски капи
Во текот на февруари 2019. година, наставниците Мирјана Невенова и Фатмире Махмуди заедно со ученици од четврто одделение реализираа активности
Насловна страна
Во текот февруари 2019. година, наставниците Емилија Прчкова и Атиџе Сеити со учениците од осмо одделение реализираа активности во рамки
Врапчето Сивко
Во текот на февруари 2019. година, наставниците Даниела Младеновска и Теута Бедиу ја реализираа активноста “Врапчето Сивко” во рамки на
Во авто школа
На 25. февруари 2019. година наставниците Мерита Исмајловска и Валентина Босилковска заедно со учениците од второ одделение ја реализираа воннаставната
Во авто школа
На 25. февруари 2019. година наставниците Мерита Исмајловска и Валентина Босилковска заедно со учениците од второ одделение ја реализираа воннаставната
Низ Европа – Шкотска и Велс
Во текот на февруари 2019., наставниците Елена Поповска и Линдита Јусуфи заедно со учениците од седмо одделение спроведоа активности во
Хербариум
На 25.  февруари 2019. година, наставниците Тодорка Нане и Надица Нане ја реализираа дневната активност “Хербариум” во рамки на темата
Воведни игровни активности
Во текот на февруари 2019. година, наставниците Радица Ацевска и Мирсада Идризи заедно со ученици од прво и второ одделение
Ескимско игло
Во текот на февруари 2019. година, наставниците Сизана Спахиу и Ѓурѓица Маринова заедно со ученици од прво одделение реализираа активности
Обичаи
Во текот на јануари и февруари 2019., наставниците Ленче  Анѓелкоска и Африме  Дурмиши заедно со учениците од трето одделение спроведоа
Зимски чорапчиња
Во текот на февруари 2019. година, наставниците Хирмете Ала и Тијана Бајрактарска заедно со ученици од четврто одделение реализираа активности
Игри со стакло
На 21. февруари 2019. година, наставниците Даниела Стефановска и Хатиџе Мемети со учениците од прво одделение ја реализираа дневна активност
Трета работилница од напредно ниво на обука со локален експерт
На 14, 15 и 19. Фебруари 2019. година, со групите 22., 23. и 24. од напредното ниво на обука на
Белгија
Во текот на февруари 2019., наставниците Силвија Рошкова и Садик Исени, заедно со ученици од седмо одделение спроведоа активности во