Оригами украси
На 17. и 25. април 2018 година наставничките Љуљета Азири и Јасмина Ефремоска ја реализираа воннаставната активност на тема „Украси-
Учиме за Холандија
На 20. и 25. Април 2018, наставничките Мируше Џафери и Анета Казиоска ја реализираа воннаставната активност на тема „Холандија“. Цели
Се грижиме за миленичињата
На 23 и 24 април 2018 година, училишниот психолог Светлана Аспровска-Тодоровиќ ја спроведе априлската работилница заедно со учениците вклучени во
Учиме за кружење на водата
На 23 април 2018 година наставничките Валентина Петрушевска Благоевска и Илбере Арифи ја реализираа активноста „Кружење на водата“. Цели на
Предавања со меѓународни експерти и доделување сертификати за основно и напредно ниво на обука
На 21. април 2018 година, НДЦ Скопје организираше конференција со предавања на меѓународни експерти од сферата на интеркултурното образование, како
Оригами украси
На 20. април 2018 година наставниците Спасиче Николовска и Исниша Салиоски ја реализираа воннаставната активност на тема „Оригами“. Цели на
Сонце и вода
На 20. април 2018 година, наставничките Фатмире Махмуди и Мирјана Невенова ја реализираа активноста „Сонце и вода“ како дел од
Рецептите на нашите баби
На 13. и 20. април 2018 година, наставничките Тијана Бајрактарска и Хурмет Ала ја реализираа активноста „Од трпезата на мојата
Балони
На 19. април 2018 година наставниците Зујца Стојанова и Денис Реџепов ја реализираа активноста “Балони” планирана како дел од Нансен
Нашите убави пеперутки
На 19. април 2018 година наставничките Нагихан Снопче и Габриела Мерџаноска ја реализираа интегрираната воннастана активност на тема „Пеперутки“. Цели
Априлски активности
На 19 април, 2018 година, наставничките Снежана Поп-Стефанија и Теута Бедиу ја реализираа интеркултурната активност „Јагненце“како дел од еко-секцијата која
Меѓусебно запознавање на учениците
На 18. април 2018 година, наставничките Флорина Скендери и Весна Данајловска реализираа воведни воннаставни активности според Нансен моделот за интеркултурно
Убавините на пролетта
Како дел од Еко-секцијата, на 18. април 2018 година наставничките Валентина Босилковска и Линдита Јусуфи ја реализираа пролетната активност. Цели
Креативни работилници
На 15. април 2018 година, професорите Гарип Шаќири и Андријана Никудиновска реализираа креативна работилница со учениците вклучени во проектните активности
Пеперутки
Во рамки на еко-секцијата, на 14. април 2018 година наставничките Зејнепе Бајрами и Мерлин Стојановска ја реализираа интегрираната воннастана активност
Семејство зајачиња
На 14. април 2018 година, наставничките Даниела Младеновска и Теута Бедиу ја реализираа активноста „Семејство зајачиња“ планирана како дел од