• Влада на РМ – Министерство за Образование и Наука
 • Влада на РМ – Секретаријат за спроведување на Охридскиот рамковен договор
 • Влада на РМ – Секретаријат за Европски прашања
 • Општина Центар, Скопје – Македонија
 • Општина Чаир, Скопје – Македонија
 • Општина Јегуновце, Македонија
 • Општина Струмица, Македонија
 • Општина Конче, Македонија
 • Општина Карбинци, Македонија
 • Општина Петровец, Македонија
 • Средно стручно општинско училиште “Моша Пијаде“ – Тетово, Македонија
 • Основно училиште “Шемшово” – Јегуновце, Македонија
 • Основно училиште “Маршал Тито” – Струмица, Македонија
 • Основно училиште “Рајко Жинзифов” – Скопје, Македонија
 • Основно училиште “Страшо Пинџур” – Карбинци, Македонија
 • Основно училиште ”Кочо Рацин” – Петровец, Македонија
 • Основно училиште “Гоце Делчев” – Конче, Македонија
 • Турски Културен Центар “Јунус Емре” – Скопје, Македонија
 • Општина Лилехамер, Норвешка
 • Нансен Академија, Лилехамер – Норвешка
 • Нансен Центар за Мир и Дијалог, Лилехамер, Норвешка
 • Согн Средно Училиште, Осло – Норвешка
 • Основно училиште Тојен, Осло – Норвешка
 • Основно училиште Соре Ал, Лилехамер, Норвешка
 • Вестфолд Универзитетски Колеџ, Тонзберг – Норвешка
 • Норгес Вел – Норвешка
 • Европски Вергеленд Центар – Осло, Норвешка
 • NORWAK, Норвешка
 • Совет на Северна Ирска за Интегрирано Образование
 • ОБСЕ- ВКНМ, канцеларија во Хаг, Холандија
 • Пакс Кристи – Холандија
 • Форум ЗФД – Скопје, Македонија
 • ИМГ Скопје, Македонија
 • Амбасада на Швајцарија во Скопје, Македонија
 • LSU (Младински Совет на Шведска) – Шведска
 • Национален Демократски Институт, Скопје, Македонија
 • Фондација Фридрих Нојман, Скопје, Македонија
 • УНДП
 • УНИЦЕФ
 • УНИТАС (Форум на младинските организации на политичките партии во Македонија
 • PACE (Политичка академија на централно-источна Европа) Софија, Бугарија
 • “Pacific Lutheran University” – Тахома, САД