Екстракт од Надворешната Евалуација програмата на НДЦ Скопје 2008-2019

Извештај од истражувањето спроведено од проф. д-р Хана Салиу

Извештај од истражувањето спроведено од проф. д-р Вера Стојановска

Влијанието на НМИО во основното училиште „Гоце Делчев“, Гостивар, Република Македонија

Годишна евалуација
2017

Annual Evaluation
2014

Годишна евалуација
2013

Годишна евалуација
2012

Годишна евалуација
2011