Trajnimi i dytë nga Moduli A
U realizua me sukses punëtoria e dytë nga Moduli A për pesë grupet. Iu faleminderohemi pjesëmarrësve për bashkëpunimin, ndërveprimin dhe
Simpoziumi për ndërtimin e paqes – SMABY
Themeluesi i Rrjetit për Dialog Nansen z. Steinar Bryn dhe drejtori ekzekutiv i Qendrës për Dialog Nansen Shkup z. Veton
Ndarja e çertifikatave për Modulin B
Më datën 24.06.2021, përfundoi ndarja e çertifikatave për katër grupet për Modulin B. Pjesëmarrësit u larguan me çertifikatë për përfundimin 
Hapja solemne e dy kabineteve interkulturore
Dy kabinete të burimeve interkulturore u hapën zyrtarisht më datën 06.15.2021 në Institutet e Pedagogjisë dhe Psikologjisë, si rezultat i
Aktivitete Interkulturore 2020/2021
Gjatë vitit shkollor 2020/2021, mësuesit dhe nxënësit tanë të zellshëm realizuan me sukses aktivitete të ndryshme me elemente interkulturore.
NDC Skopje in cooperation with OSCE started the Module B trainings with participants from Kosovo
Filloi trajnimi nga Moduli B me pjesëmarrësit nga Kosova, i cili është rezultat i bashkëpunimit midis QDN Shkup dhe misionit
Përfundimi i trajnimit nga Modul B me të gjitha grupet
Me punëtorinë e Prof. Dr. Vera Stojanovska kompletohet cikli i trajnimeve nga moduli B për katër grupet.
Filloi cikli i ri i trajnimeve nga Moduli A
Filloi cikli i ri i trajnimeve nga Moduli A. Në trajnimet janë kyçur pesë grupe të reja të mësimdhënësve.
Filloi trajnimi i Modulit A me pjesëmarrës nga Kosova
Filloi trajnimi nga Moduli A me pjesëmarrësit nga Kosova, në bashkëpunim me misionin e OSBE-së në Kosovë.
Përfundimi i trajnimit nga Modul B me studentët e Fakultetit të Pedagogjisë
Më datën 28.05.2021 u realizua trajnimi i pestë nga Moduli B për studentët e Fakultetit Pedagogjik "Shën. Kliment Ohridski" me
Përfundimi i trajnimeve nga QDN Shkup me studentët e Insitutit të Pedagogjisë
Më datën 28.05.2021 u realizua punëtoria e katërt me studentët nga Instituti i Pedagogjisë në Fakultetin Filozofik në Shkup me
Trajnimi i tretë nga Moduli B me Lin Xhonston
Trajnimi i Modulit B u pasurua një trajnim nga Dr. Lin Xhonston në temën "Qasja kundër njëanshmërisë dhe arsimi i