Aktivitete festive të fundvitit ne shkollat Nansen
Gjatë muajit dhjetor 2018, nxënësit që janë pjesë e aktiviteteve jashtëmësimore të modelit Nansen për arsim interkulturor morrën pjesë në
Mjetet e transportit rrugor
Më 27 dhjetor 2018, mësimdhënësit Spasiçe Nikollovska dhe Isnisha Salioski nga shkolla periferike “Nikola Karev”, f.Borinë, realizuan aktivitete në kuadër
„Kartolina“
Në muajin dhjetor 2018, mësimdhënësit Deniz Recepov dhe Zujca Stojanova realizuan aktivitetin me temë: „Dëshirat e Vitit të Ri“, përmbajtja:
“Breshka”
Më 25.12.2018, mësueset Todorka Nane dhe Nadica Nane realizuan aktivitetin ditor “Breshka”në kuadër të temës mujore “I llastuari jonë” nga
Puntori për Vitin e Ri
Në dhjetor 2018, psikologu i shkollësSvetlana Asprovska Todorovik bashkë me nxënësit e vitit të dytë të shkollës së mesme realizuan
“Valle tradicionale maqedonase”
Në dhjetor 2018, mësueset Zaharica Ilieska dhe Maja Miteva Petroska realizuan aktivitetin ditor:  “Valle tradicionale maqedonase”, sekcioni: “Ta njohim Maqedoninë”
„Në stacionin e autobusëve“
Në muajin dhjetor 2018, mësimdhënësit Jagoda Miteva dhe Kemal Alicov realizuan aktivitetin ditor „Në stacionin e autobusëve“ nga tema mujore„Komunikacioni
Udhëkryqi, autostrada, shtegu i biçikletave
Më 30 nëntor 2018, mësueset Spasice Nikollovska dhe Isnisha Salioski nga shkolla periferike “Nikola Karev” f.Borinë realizuan aktivitetin ditor: Udhëkryqi,
“Porositë ekologjike”
Më 29.11.2018, mësueset Todorka Nane dhe Nadica Nane bashkë me nxënësit e klasës së pestë realizuan aktivitetin ditor “Porositë ekologjike”
“Porositë ekologjike”
Më 29.11.2018, mësueset Todorka Nane dhe Nadica Nane bashkë me nxënësit e klasës së pestë realizuan aktivitetin ditor “Porositë ekologjike”
„Fustani i vjeshtës“
Gjatë muajit nëntor, mësimdhënësit Deniz Recepov dhe Zujca Stojanova realizuan aktivitetin „Fustani i vjeshtës“  në kuadër të Eko sekcionit, nga
“Mjetet transportuese të komunikacionit tokësor“
Më datë 27.11.2018, mësimdhënësit Jagoda Miteva dhe Kemal Alicov realizuan aktivitetin“Mjetet transportuese të komunikacionit tokësor” nga tema mujore„Komunikacioni tokësor“ në
„Kafshët e pyllit“
Më 26 nëntor 2018, mësueset Daniela Stefanovska dhe Hatixhe Memeti realizuan aktivitetin me temë: Vjeshta në vendin tim, përmbajtja: „Kafshët
Shkollë pa dhunë
Në nëntor 2018, psikologu i shkollës Svetlana Asprovska Todorovik me nxënësit e vitit të dytë të shkollës së mesme realizuan