Ekipi i QDN Shkup mori pjesë në Konferencën Shkencore Ndërkombëtare, me rastin e 75 vjetorit të Institutit të Pedagogjisë, kushtuar sfidave dhe perspektivave edukativo-arsimore. Punimi: Transformimi interkulturor i procesit
Doracaku i ri i QDN Shkup është i krijuar për të mbështetur mësimdhënësit, bashkëpunëtorët profesional, prindërit, por edhe individët e interesuar për zhvillimin e një atmosfere ndërkulturore, inkluzive dhe
Më 12 maj 2022, Qendra Trajnuese e QDN Shkup filloi me ciklin e ri të trajnimeve nga Moduli A. Në këtë cikël do të marrin pjesë 5 grupe mësuesish.
Shumëllojshmëri aktivitetesh interkulturore, ide interesante dhe produkte origjinale realizuan përgjatë muajit Mars mësuesit dhe nxënësit tanë të zellshëm.
Studentët nga Fakulteti Pedagogjik „Shën Kliment Ohridski”, Institutet e Pedagogjisë dhe Psikologjisë, pranë Fakultetit Filozofik në Shkup dhe Universitetit Ndërkombëtar Ballkanik përfunduan me sukses ciklin e trajnimeve nga Moduli
Punëtoria e katërt për dy grupe mësuesish me temë „Qasja e paanshme në arsim” u realizua nga Dr. Lin Xhonston. Ky trajnim është rezultat i bashkëpunimit të gjatë ndërmjet
Drejtori ekzekutiv i QDN Shkup, Veton Zekolli, realizoi disa takime pune konstruktive dhe të frytshme me institucionet dhe organizatat partnere në Norvegji. U realizua një ligjeratë për studentët nga
Punëtoria e tretë e trajnimeve nga Moduli C u realizua me sukses nga Prof. Dr. Ognen Spasovski. Fokusi ishte në temën komplekse, arsimi inkluziv.
Nën organizimin e Komitetit për Marrëdhënie ndërmjet Bashkësive, në Kuvendin e RMV-së, u mbajt seanca kushtuar temës: Gjuha e urrejtjes si valutë për nacionalizëm: përgjigje institucionale në RMV. Në
„Format, metodat dhe mjetet për monitorimin, kontrollimin dhe vlerësimin e arritjeve të nxënësve” ishte tema e punëtorisë së tretë nga trajnimet e Modulit B të realizuar nga Prof. Dr.