Veshjet kombëtare maqedonase dhe vllehe
Мë 30 mars dhe 2 prill 2019, mësimdhënëset Maja Miteva Petroska dhe Zaharica Ilieska, me nxënësit e klasës së dytë
Publikimi i raportove nga vlerësimi i Modelit Nansen për arsim interkulturor në SHFK “Goce Dellçev” Gostivar
Qendra për dialog Nansen me kënaqësi shpall raportet nga vlerësimi i realizimit të aktiviteteve të integruara jashtëmësimore sipas modelit Nansen
Nga fara deri te fryti
Më 25 mars 2019, mësimdhënëset Todorka Nane dhe Nadica Nane bashkë me nxënës të klasës së pestë realizuan aktivitetin ditor
Komunikacioni ujor
Më 24 mars 2019, mësimdhënësit Spasiçe Nikollovska dhe Isnisha Salioski nga shkolla periferike “Nikola Karev”, f.Borinë, me nxënësit e klasës
Raporti vjetor i Qendrës për dialog Nansen Shkup për vitin 2018
QDN Shkup shpalli Raportin vjetor për vitin kalendarik 2018 i cili i përmban të gjitha informatat lidhur me komponentën kryesore
Kopshti me lule
Më 22 mars 2019, mësimdhënësit Deniz Rexhepov dhe Zujca Stojanova bashkë me nxënësit e klasës së parë realizuan aktivitetin „Kopshti
Kujdesi për të tjerët është kujdes për veten
Më 21 mars 2019, psikologu i shkollës Svetlana Asprovska Todoroviç bashkë me nxënësit e vitit të dytë realizuan dy aktivitete
Ditët e ekologjisë
Gjatë muajit mars 2019, mësimdhënëset Svetlana Koçovska dhe Afërdita Amedovska, së bashku me nxënësit e klasës së tretë realizuan aktivitete
Lule më lule
Më 20 mars 2019, mësimdhënëset Daniela Stefanovska dhe Hatixhe Memeti me nxënësit e klasës së parë realizuan aktivitetin ditor “Lulishte”
Ylberi
Më 13 mars 2019, mësimdhënësit Darko Taleski dhe Natasha Zabrçanec me nxënësit e klasës së gjashtë realizuan aktivitetin “Ylberi” në
Druri i lulëzuar
Më 11 mars 2019, mësimdhënësit Kristina Stojanova dhe Zerin Kokoljari me nxënësit e klasës së gjashtë realizuan aktivitetin ditor në
Doracakë të rinj për realizues te modelit Nansen per arsim interkulturor
Me kënaqësi të madhe ndajmë me Ju, dy praktikume për realizues te modelit Nansen per arsim interkulturor në gjuhën maqedonase,
Këngë tradicionale
Më 6 mars 2019 mësimdhënësit Jagoda Dimovska dhe Izet Jusufi me nxënësit e klasës së gjashtë dhe të shtatë realizuan
Shalli
Gjatë muajit shkurt dhe mars 2019, mësimdhënëset Hyrmete Alla dhe Tijana Bajraktarska bashkë me nxënës të klasës së katërt realizuan
Lulebore
Gjatë muajit shkurt 2019, mësimdhënëset Elizabeta Jovanovska dhe Ylbere Arifi dhe mësimdhënësit Valentina Blagoevska Petrushevska dhe Rejhan Rushiti,  bashkë me
Erdhi pranvera
Gjatë muajit shkurt 2019, mësimdhënëset Svetlana Koçovska dhe Afërdita Amedovska, së bashku me nxënësit e klasës së tretë realizuan aktivitete