Skena muzikore botërore
Gjatë muajit shkurt 2019, mësimdhënëset Liljana Stavreska, Bastri Ristemi dhe Gordana Mojsoska, me nxënësit e klasës së shtatë realizuan aktivitete
Gëzime dimërore
Gjatë muajit shkurt 2019, mësimdhënëset Florina Skenderi  dhe  Vesna Danajloska bashkë me nxënës të klasës së dytë dhe të tretë
Danimarka dhe Finlanda
Gjatë muajit janar dhe shkurt 2019, mësimdhënëset Aneta Kazioska dhe Mirushe Xhaferi, me nxënësit e klasës së pestë realizuan aktivitete
Strehimi dhe ushqimi i zogjve
Gjatë muajit janar dhe shkurt, mësueset Ruhije Sali dhe Biljana Narashanova realizuan aktivitetin ditor “Strehimi dhe ushqimi i zogjve”në kuadër
Bullgaria
Gjatë muajit shkurt 2019, mësimdhënëset Alpina Fejzuli Beshiri dhe Milica Apostolovska, me nxënësit e klasës së katërt realizuan aktivitetin ditor
Gëzime dimërore
Gjatë muajit shkurt 2019, mësimdhënëset Jasmina Efremoska dhe Luljeta Aziri bashkë me nxënësit e tyre realizuan aktivitete në kuadër të
Aktivitete hyrëse
Gjatë muajit shkurt 2019, mësimdhënëset Jasmina Efremoska dhe Luljeta Aziri, së bashku me nxënësit e klasës së parë realizuan aktivitete
Trajnim 28-31 Janar, 2019 – grupet 22, 23, 24
Në fund të muajit Janar 2019, në Qendrën për Trajnim të QDN Shkup u realizua punëtoria e dytë për grupet
Reciklimi i qelqit
Gjatë muajit janar 2019, mësimdhënësit Shpëtime Daci dhe Biljana Minovska, së bashku me nxënësit e klasës së pestë realizuan aktivitete
Kolede-lede
Gjatë muajit janar 2019, mësimdhënëset Vesna Stojanova dhe Afërdita Sali, së bashku me nxënësit e tyre realizuan aktivitetin ditor “Kolede
Trajnim 21-25 January, 2019 grupet 19, 20, 21
Nga 21 deri më 25 Janar, 2019, në Qendrën për trajnim të QDN Shkup u realizua punëtoria e pestë e
Aktivitete festive të fundvitit ne shkollat Nansen
Gjatë muajit dhjetor 2018, nxënësit që janë pjesë e aktiviteteve jashtëmësimore të modelit Nansen për arsim interkulturor morrën pjesë në
Mjetet e transportit rrugor
Më 27 dhjetor 2018, mësimdhënësit Spasiçe Nikollovska dhe Isnisha Salioski nga shkolla periferike “Nikola Karev”, f.Borinë, realizuan aktivitete në kuadër
„Kartolina“
Në muajin dhjetor 2018, mësimdhënësit Deniz Recepov dhe Zujca Stojanova realizuan aktivitetin me temë: „Dëshirat e Vitit të Ri“, përmbajtja:
“Breshka”
Më 25.12.2018, mësueset Todorka Nane dhe Nadica Nane realizuan aktivitetin ditor “Breshka”në kuadër të temës mujore “I llastuari jonë” nga
Puntori për Vitin e Ri
Në dhjetor 2018, psikologu i shkollësSvetlana Asprovska Todorovik bashkë me nxënësit e vitit të dytë të shkollës së mesme realizuan
Reciklimi
Gjatë muajit dhjetor 2018, mësimdhënësit Sead Ibraimoski dhe Zhaneta Dovolani, së bashku me nxënësit e klasës së pestë realizuan aktivitete
Zbukurime të Vitit të Ri
Gjatë muajit dhjetor 2018, mësimdhënëset Arbana Sela dhe Adila Nesimoska, së bashku me nxënësit e klasës së pestë realizuan aktivitete
Dëshirat e Vitit të Ri
Gjatë muajit dhjetor nxënësit e klasës së parë, së bashku me mësimdhënëset Teuta Bajram Muharem dhe Tatjana Stamatova, realizuan aktivitete
Mësojmë për të drejtat tona
Gjatë muajit dhjetor 2018 mësimdhënësit Elena Popovska dhe Lindita Jusufi së bashku me nxënësit e klasës së shtatë realizuan aktivitete