Aktivitetet jashtëmësimore sipas Modelit Nansen në vitin shkollor 2019/2020
Modeli Nansen për arsim interkulturor vazhdon punën e suksesshme në shumë shkolla fillore dhe të mesme edhe në vitin shkollor
Java e fëmijëve
QDN Shkup, siç ka vepruar deri më tani, edhe këtë vit kyçet në shënimin dhe promovimin e Javës për fëmijë,
Takim me zëvendës ministren e arsimit dhe shkencës
Sot (02.10.2019) u realizua takim midis ekipit të Qendrës për dialog Nansen Shkup dhe zëvendës ministres për arsim dhe shkencë
“Arsimi, etnocentrizmi dhe segregimi” – mbledhje e ekspertëve për arsimim paqësor
Në takim janë mbledhur ekspertë për arsimim paqësor nga Maqedonia, Kosova, dhe Bosna dhe Hercegovina për të diskutuar: si zbatohet
Praktikume për mësimdhënës
Modeli Nansen për arsim interkulturor, së bashku me tandemet e mësimdhënësve të përkushtuar dhe me grupet e nxënësve të cilët
Doracakët për mësimdhënës: burim didaktik i dobishëm
Të nderuar mësimdhënës, profesorë dhe bashkëpunëtorë profesional, Në prag të vitit të ri shkollor, ekipi i QDN Shkup ju uron
QDN Shkup zgjodhi Bordin e ri drejtues, Kryetarin dhe Drejtorin ekzekutiv
Më 8 qershor 2019, Kuvendi i QDN Shkup organizoi takim në të cilin u zgjodhën anëtarët e ri të Bordit
Ligjeratë me ekspert ndërkombëtar për mësimdhënësit e nivelit të avancuar dhe të specializuar të trajnimeve
Më 8 qershor 2019, Qendra për Dialog Nansen Shkup organizoi ligjëratë, si trajnim i fundit për nivelin e avancuar dhe
Aktiviteti përfundimtar dhe ndarja e diplomave
Më 31 maj 2019, mësimdhësit Zujca Stojanova dhe Deniz Rexhepov së bashku me nxënësit e klasës së parë realizuan aktivitetin
Aktiviteti përfundimtar dhe ndarja e diplomave
Më 27 maj 2019, mësimdhënësit Natasha Zabrçanec dhe Darko Taleski bashkë me nxënësit e klasës së gjashtë realizuan aktivitetin “Portret”
Kopshti i perimeve
Më 27 maj 2019, mësimdhënëset Todorka Nane dhe Nadica Nane bashkë me nxënës të klasës së pestë realizuan aktivitetin ditor
Stereotipe kulturore
Gjatë muajit maj 2019, psikologu i shkollës Svetlana Asprovska Todoroviç bashkë me nxënësit e vitit të dytë realizuan aktivitete në