Ligjeratë me ekspert ndërkombëtar për mësimdhënësit e nivelit të avancuar dhe të specializuar të trajnimeve
Më 8 qershor 2019, Qendra për Dialog Nansen Shkup organizoi ligjëratë, si trajnim i fundit për nivelin e avancuar dhe
Aktiviteti përfundimtar dhe ndarja e diplomave
Më 31 maj 2019, mësimdhësit Zujca Stojanova dhe Deniz Rexhepov së bashku me nxënësit e klasës së parë realizuan aktivitetin
Aktiviteti përfundimtar dhe ndarja e diplomave
Më 27 maj 2019, mësimdhënësit Natasha Zabrçanec dhe Darko Taleski bashkë me nxënësit e klasës së gjashtë realizuan aktivitetin “Portret”
Kopshti i perimeve
Më 27 maj 2019, mësimdhënëset Todorka Nane dhe Nadica Nane bashkë me nxënës të klasës së pestë realizuan aktivitetin ditor
Stereotipe kulturore
Gjatë muajit maj 2019, psikologu i shkollës Svetlana Asprovska Todoroviç bashkë me nxënësit e vitit të dytë realizuan aktivitete në
Nga tryeza e gjyshes time
Мë 16 maj 2019, mësimdhënëset Zaharica Ilieska dhe Maja Miteva Petroska, me nxënësit e klasës së dytë dhe të tretë
Olimpiada
Më 14 maj 2019, mësimdhënësit Spasiçe Nikollovska dhe Isnisha Salioski nga shkolla periferike “Nikola Karev”, f.Borinë, me nxënësit e klasës
Pranë lumit
Më 10 maj 2019, mësimdhënëset Daniela Stefanovska dhe Hatixhe Memeti me nxënësit e klasës së parë realizuan aktivitetin ditor “Pranë
Krijimi i qirinjëve dekorues
Më 24 prill 2019, mësimdhësit Deniz Rexhepov dhe Zujca Stojanova së bashku me nxënësit e klasës së parë realizuan aktivitetin
Komunikacioni dikur
Më 23 prill 2019, mësimdhënësit Spasiçe Nikollovska dhe Isnisha Salioski nga shkolla periferike “Nikola Karev”, f.Borinë, me nxënësit e klasës
Dita e planetit Tokë
Më 22 prill 2019, mësimdhënësit Todorka Nane dhe Nadica Nane realizuan aktivitetin ditor “Herbarium” në kuadër të temës “Përmbledhjet” nga
E drejta e emrit
Më 22 prill 2019, mësimdhënësit Darko Taleski dhe Natasha Zabrçanec me nxënësit e klasës së gjashtë realizuan aktivitetin “E drejta