Aktivitete për njohje të ndërsjellë
Më 9 tetor 2018, mësueset Vjollca Ramadanovska dhe Englantina Musliu realizuan aktivitetet e integruara jashtëmësimore me nxënësit në kuadër të seksionit
Këndi ynë i artit
Më 5 tetor 2018, mësimdhënëset Marina Simovska dhe Elida Aliti realizuan aktivitetet interkulturore të planifikuara sipas temës mujore “Këndi jonë
Aktivitete për njohje të ndërsjellë
Më 4 tetor 2018, mësueset Elizabeta Jovanovska dhe Ylbere Arifi realizuan aktivitetet interkulturore jashtëmësimore me nxënësit në kuadër të seksionit
Njohja e ndërsjellë e nxënësve
Më 1 tetor 2018, tandemi i mësimdhënësve Adila Nesimoska dhe Vesna Arbana Sela realizuan aktivitetet hyrëse jashtëmësimore sipas modelit Nansen
Aktivitete dhe lojëra hyrëse ndërkulturore
Gjatë muajit shtator 2018, tandemi i mësueseve Suzana Vejseli dhe Olivera Gordana Tomeska realizoi aktivitetet hyrëse jashtëmësimore sipas modelit Nansen
Këndi i artit
Më 21 dhe 28 shtator 2018, mësimdhënëset Tijana Bajraktarska dhe Hyrmet Alla realizuan aktivitetet interkulturore të planifikuara sipas temës mujore
Aktivitete dhe lojëra hyrëse ndërkulturore
Gjatë muajit shtator 2018, tandemi i mësueseve Ardijana Ziberi dhe Olivera Gjorgjioska realizoi aktivitetet hyrëse jashtëmësimore sipas modelit Nansen për
Fillojmë vitin shkollor me lojë dhe buzëqeshje
Më 18 shtator 2018, mësueset Nagihan Snopçe dhe Gabriela Merxhanoska shënuan fillimin e aktiviteteve sipas modelit Nansen për arsim interkulturor
Njoftim / Thirrje e hapur
THIRRJE E HAPUR Modeli Nansen për arsimim interkulturor përmes aktiviteve të lira ose të projektit. Të nderuar mësimdhënës, Për shkak
Konferenca në Oslo: Deklarata Universale e të Drejtave të Njeriut
OSLO, 19 qershor 2018- Menaxherja e Qendrës për trajnim pranë QDN Shkup, znj. Biljana Krsteska Papiq dhe themeluesi i Rrjetit
Pjesëmarrje e suksesshme në MNAI
Më 31 maj 2018, mësimdhënëset Merlin Stojanovska dhe Zejnepe Bajrami së bashku me nxënësit e përfshirë në modelin Nansen për
Diploma për pjesëmarrje në MNAI
Më 30 dhe 31 maj 2018, mësimdhënëset Lençe Angjelkoska dhe Afrime Durmishi së bashku me nxënësit e përfshirë në modelin
Diploma për pjesëmarrje në MNAI
Më 30 dhe 31 maj 2018, mësimdhënëset Gabriela Merdzanoska dhe Nahigian Snopce së bashku me nxënëait e përfshirë në modelin
Ekspozita dhe diploma MNAI
Për të shënuar fundin e suksesshëm të vitit shkollor dhe Nansen aktivitetet interkulturore për këtë vit shkollor, më 30 maj