Nga tryeza e gjyshes time
Мë 16 maj 2019, mësimdhënëset Zaharica Ilieska dhe Maja Miteva Petroska, me nxënësit e klasës së dytë dhe të tretë
Olimpiada
Më 14 maj 2019, mësimdhënësit Spasiçe Nikollovska dhe Isnisha Salioski nga shkolla periferike “Nikola Karev”, f.Borinë, me nxënësit e klasës
Pranë lumit
Më 10 maj 2019, mësimdhënëset Daniela Stefanovska dhe Hatixhe Memeti me nxënësit e klasës së parë realizuan aktivitetin ditor “Pranë
Krijimi i qirinjëve dekorues
Më 24 prill 2019, mësimdhësit Deniz Rexhepov dhe Zujca Stojanova së bashku me nxënësit e klasës së parë realizuan aktivitetin
Komunikacioni dikur
Më 23 prill 2019, mësimdhënësit Spasiçe Nikollovska dhe Isnisha Salioski nga shkolla periferike “Nikola Karev”, f.Borinë, me nxënësit e klasës
Dita e planetit Tokë
Më 22 prill 2019, mësimdhënësit Todorka Nane dhe Nadica Nane realizuan aktivitetin ditor “Herbarium” në kuadër të temës “Përmbledhjet” nga
E drejta e emrit
Më 22 prill 2019, mësimdhënësit Darko Taleski dhe Natasha Zabrçanec me nxënësit e klasës së gjashtë realizuan aktivitetin “E drejta
Konferencë në Moldavi: “Edukimi multilingual në rajonin e OSBE-së”
Sot, 11.04.2019, në Kishinau të Moldavisë u mbajt Konferenca “Edukimi multilingual në rajonin e OSBE-së: përvojat dhe perspektivat për Moldavinë”.
Festat
Мë 8 prill 2019, mësimdhënëset Maja Miteva Petroska dhe Zaharica Ilieska, me nxënësit e klasës së dytë dhe të tretë
Asociacioni për dialog dhe hulumtim historik nga Qiproja në vizit të QDN Shkup
Sot në vizitë të QDN Shkup ishte drejtoresha e Asociacionit për dialog dhe hulumtim historik nga Qiproja z-nja Alev Tugberk.
Veshjet kombëtare maqedonase dhe vllehe
Мë 30 mars dhe 2 prill 2019, mësimdhënëset Maja Miteva Petroska dhe Zaharica Ilieska, me nxënësit e klasës së dytë
Publikimi i raportove nga vlerësimi i Modelit Nansen për arsim interkulturor në SHFK “Goce Dellçev” Gostivar
Qendra për dialog Nansen me kënaqësi shpall raportet nga vlerësimi i realizimit të aktiviteteve të integruara jashtëmësimore sipas modelit Nansen