Kujdesemi për kafshët shtëpiake
Më 23 dhe 24 prill 2018, psikologu i shkollës Svetlana Asprovska-Todoroviq zbatoi punëtorinë e prillit së bashku me nxënësit e
Mësojmë për qarkullimin e ujit
Më 23 prill 2018, mësimdhënset Valentina Petrushevska Blagoevska dhe Ylbere Arifi realizuan aktivitetin “Qarkullimi i ujit”. Qëllimet e aktivitetit ishin:
Ligjerata me ekspertë ndërkombëtar dhe ndarja e çertifikatave për nivelin bazik dhe të avancuar të trajnimeve
Më 21 prill 2018, Qendra për dialog Nansen Shkup organizoi konferencë me ligjerata të eskpertëve ndërkombëtar nga sfera e arsimit
Origami dekorime
Më 20 prill 2018, mësimdhënësit Spasiçe Nikolovska dhe Isnisha Salioski realizuan aktivitetin jashtëmësimor në temën “Origami”. Qëllimet e aktiviteteve ishin:
Dielli dhe uji
Më 20 prill 2018, mësimdhënëset Fatmire Mahmudi dhe Mirjana Nevenova realizuan aktivitetin “Dielli dhe uji” si pjesë e temës mujore
Recetat e gjysheve tona
Më 13 dhe 20 prill 2018, mësimdhënëset Tijana Bajraktarska dhe Hyrmet Alla realizuan aktivitetin “Nga sofra e gjyshes time”, në
Fluturat tona të bukura
Më 19 prill 2018, mësimdhënëset Nagihan Snopçe dhe Gabriela Merxhanoska zbatuan aktivitetin e integruar jashtëmësimor në temën “Flutura”. Qëllimet e
Aktivitete të prillit
Më 19 prill 2018 mësimdhënëset Snezhana Pop- Stefanija dhe Teuta Bediu zbatuan aktivitetin interkulturor “Qengji” si pjesë e Eko-sekcionit i
Njohja e ndërsjellë e nxënësve
Më 18 prill 2018, tandemi i mësimdhënësve Florina Skenderi dhe Vesna Danajlovska realizoi aktivitetet hyrëse jashtëmësimore sipas modelit Nansen për
Pranvera e bukur
Si pjesë e Eko-seksionit, më 18 prill 2018, mësimdhënëset Valentina Bosilkovska dhe Lindita Jufufi organizuan aktivitetin pranveror me nxënësit. Qëllimet
Punëtori kreative
Më 15 prill 2018, profesorët Garip Shaqiri dhe Andrijana Nikudinovska realizuan një punëtori kreatve me nxënësit e përfshirë në aktivitetet
Flutura
Në suaza të eko sekcionit, më 14 prill 2018, mësimdhënëset Zejnepe Bajrami dhe Merlin Stojanovska zbatuan aktivitetin e integruar jashtëmësimor
Familja e lepurushave
Më 14 prill 2018 mësimdhënëset Snezhana Daniella Mlladenovska dhe Teuta Bediu zbatuan aktivitetin “Familja e lepurushave” i planifikuar si pjesë
Oborr i hareshëm fshati
Më 5 dhe 13 prill 2018 mësimdhënëset Lençe Angjelkoska dhe Afrime Durmishi realizuan aktivitetin jashtëmësimor me temën “Oborr i hareshëm
Përralla me kafshë shtëpiake dhe të pyellit
Më 6 dhe 12 prill 2018, mësimdhënëset Todorka Krajçeska dhe Seide Neziri realizuan aktivitetin “Maçoku në çizme”. Qëllimet e aktivitetit
Оrigami
Më 11 prill 2018, profesorët Natasha Mladenovska dhe Farouk Jashari realizuan aktivitetin jashtëmësimor në temën “Origami”. Qëllimet e aktivitetit ishin: