U realizua vizita e panairit Tehnoma 2011 për nxënësit e SHMID në f. Preljubishtë
Më 20.10.2011 nxënësit nga gjenerata e parë dhe e dytë nga shkolla e mesme e integruar në f. Preljubishtë, se
U shënua festa e Kurban Bajramit në SHFID dhe SHMID në f. Preljubishtë
Më 7 nëntor 2011 në SHFID dhe SHMID në f. Preljubishtë, u shënua festa e Kurban Bajramit. Nxënësit nga shkolla
Qendra për Dialog Nansen Shkup, fituese e çmimit prestigjioz Maks van der Shtul për vitin 2011
Në 24 tetot 2011 gjatë një ceremonie solemne në Hag, Holandë, Qendrës për Dialog Nansen Shkup, zyrtarisht iu nda çmimi
Shënohet solemnisht fillimi i projektit “Nansen modeli për arsimim të integruar” në SHFK “Rajko Zhinzifov”, Komuna Çair, Shkup
Më 20 tetor 2011 në mënyrë solemne u shënua fillimi i projektit “Nansen modeli për arsimim të integruar” në SHFK
U shënua fillimi i projektit “Nansen modeli për arsimim të integruar” në SHF “Goce Dellçev”, Maalla e Re, Komuna e
Në 14 tetor 2011 solemnisht u shënua fillimi i projektit “Nansen modeli për arsimim të integruar” në suaza të SHF
U realizua prezentimi para prindërve të nxënësve të klasës së parë pranë SHFK “Vëllazërimi”, komuna e Karposhit, Shkup
Më 28 Shtator, 2011, u realizua prezentimi i projektit: Nasen modeli për arsimim të integruar para prindërve të nxënësve të
Trajnim për arsimtarët e rinj të cilët do të fillojnë me implementimin e Projektit “Nansen modeli për arsimim të integruar”
Më 21.09.2011 u realizua trajnimi për arsimtarët e rinj të cilët do të fillojnë me realizimin e projektit Nansen modeli
Prezentimi i “Nansen modelit për arsimim të integruar” para prindërve të nxënësve nga dy paralelet e klasës së parë pranë
Më 20 Shtator 2011, u realizua prezantimi i projektit “Nansen modelit për arsimim të integruar” para prindërve të nxënësve nga
Prezentimi i projektit para prindërve të nxënësve të klasës së gjashtë në shkollën rajonale “Goce Dellçev”- Nova Maala, Komuna e
Më 15 Shtator 2011, u bë prezantimi i projektit para prindërve të nxënësve të klasës së gjashtë në shkollën rajonale
Prezantimi i projektit para prindërve të nxënësve nga dy klasë të para (Maqedonase dhe Shqipëtare) në suaza të SHFK “Rajko
Më 14.09.2011 u realizua preyentimi i projektit para prindërve të nxënësve nga dy paralelet (maqedonase dhe shqipëtare) pranë SHFK Rajko
Marrëveshje për bashkëpunim mes QDN Shkup dhe komunës së Vasilevës
Më 21 qeshoe 2011 në komunën e Vasilevës u nënshkrua marrëveshja për bashkëpunim mes QDN Shkup dhe komunës së Vasilevës.
U nënshkrua marrëveshje për bashkëpunim mes QDN Shkup dhe komunës së Çairit
Më 3 gusht 2011 drejtori ekzekutiv i QDN Shkup Sasho Stojkovski dhe prefekti i komunës së Çairit Izet Mexhiti nënshkruan
Shfaqja përfundimtare e sekcionit të dramës
(10.06.2011) Në 10.06.2011 u realizua shfaqja “Ah, kjo shkollë”  si produkt përfundimtar ei sekcionit të dramës pranë SHMID. Shfaqen e
Shfaqja përfundimatre e nxënësve të klasës së dytë dhe të tretë pranë SHFID
(09.06.2011) Në 09.06.2011 u realizua shfaqja përfundimtare me temë:  Katër stinët e vitit, me të cilën nxënësit e klasës së dytë
Promovimi i SHMID para nxënësve të ardhshëm
Në periudhën prej 23.05 deri më 02.06.2011 u realizuan dymbëdhjetë prezentime para nxënësve të ardhshëm në paralelet shqipe dhe maqedonase
Vizitë në mbretërinë e Norvegjisë
Nxënësit nga dy paralelet pranë SHMID, në periudhën 10-14 maj 2011. qëndruan në Norvegji, së bashku me realizuesit e aktiviteteve