• Qeveria e RM- Ministria e Arsimit dhe Shkencës
 • Qeveria e RM- Sekretariati për implementimin e marrëveshjes së Ohrit
 • Qeveria e RM- Sekretariati për çështje Europjane
 • Komuna Qendër, Shkup- Maqedoni
 • Komuna Çair, Shkup- Maqedoni
 • Komuna e Jegunovcit, Maqedoni
 • Komuna e Strumicës, Maqedoni
 • Komuna Konçe, Maqedoni
 • Komuna Karbinci, Maqedoni
 • Komuna Petrovec, Maqedoni
 • Shkolla e mesme profesionale “Mosha Pijade”, Tetovë- Maqedoni
 • Shkolla fillore qendrore “Shemshovë”, Jegunovcë- Maqedoni
 • Shkolla fillore qendrore “Marshal Tito”, Strumicë- Maqedoni
 • Shkolla fillore “Rajko Zhinzifov”, Shkup- Maqedoni
 • Shkolla fillore “Strasho Pinxhur”- Karbinci, Maqedoni
 • Shkolla fillore ”Koço Racin”- Petrovec, Maqedoni
 • Shkolla fillore “Goce Delçev”- Konçe, Maqedoni
 • Qendra Kulturore Turke “Junus Emre”- Shkup, Maqedoni
 • Komuna Lilehamer – Norvegji
 • Nansen Akademia- Lilehamer – Norvegji
 • Nansen Qendra për Paqe dhe Dialog, Lilehamer – Norvegji
 • Sogn Shkolla e mesme, Osllo- Norvegji
 • Shkolla fillore Toyen, Osllo- Norvegji
 • Shkolla fillore Sore Al, Lilehamer – Norvegji
 • Vestfold Kolexhi universitar, Tonsberg- Norvegji
 • Norges Vel-Norvegji
 • European Wergeland Centre- Osllo, Norvegji
 • NORWAK, Norvegji
 • Këshilli i Irlandës së Veriut për Arsimim të Integruar
 • OSBE- KLPN, zyra në Hagë, Holandë
 • Pax Christi- Holandë
 • Forum ZFD- Shkup, Maqedoni
 • IMG Shkup, Maqedoni
 • Ambasada e Zvicrës në Shkup, Maqedoni
 • LSU (Forumi rinor suedez) – Suedi
 • Instituti Nacional Demokratik- Shkup, Maqedoni
 • Fondacioni Friedrich Neumann, Shkup, Maqedoni
 • UNDP
 • UNICEF
 • UNITAS (Frorumi i organizatave rinore të partive politike në RM)
 • PACE (Akademia Politike e Evropës Qendrore dhe Lindore) Sofje, Bulgari
 • Universiteti Pacifik Luteran, Tahoma, SHBA